Benny Bengough 1923-1932

YearRankWAATeamIDPos
1923XXXXX-1.01NYACR
1924XXXXX0.21NYACR
1925-015--3.88NYACR
1926XXXXX0.19NYACR
1927XXXXX-0.46NYACR
1928-072--1.91NYACR
1929XXXXX-0.38NYACR
1930XXXXX-0.71NYACR
1931-089--1.76BALCR
1932XXXXX-0.88BALCR
TOTALXXXXX-10.59

Show WAR Records