Joe Dugan 1917-1931

YearRankWAATeamIDPos
1917XXXXX-0.13OAKSS
1918-026--2.06OAKSS-2B
1919-028--2.56OAKSS
1920XXXXX1.36OAK3B-SS-2B
1921XXXXX-0.63OAK3B
1922XXXXX-0.50BOS3B-SS
1922XXXXX0.23NYA3B
1923+079+1.95NYA3B
1924XXXXX0.40NYA3B
1925-030--3.00NYA3B
1926XXXXX-0.86NYA3B
1927XXXXX-1.05NYA3B
1928XXXXX-1.16NYA3B
1929XXXXX-0.73ATL3B
1931XXXXX-0.32DETBAT
TOTALXXXXX-9.06

Show WAR Records