Johnny Grabowski 1924-1931

YearRankWAATeamIDPos
1924XXXXX-0.13CHACR
1925XXXXX0.36CHACR
1926XXXXX-1.39CHACR
1927XXXXX0.38NYACR
1928XXXXX-0.80NYACR
1929XXXXX-1.05NYACR
1931XXXXX-1.20DETCR
TOTALXXXXX-3.83

Show WAR Records