Pat Collins 1919-1929

YearRankWAATeamIDPos
1919XXXXX-0.19BALBAT
1920XXXXX0.46BALBAT
1921XXXXX-1.16BALCR
1922XXXXX0.25BALCR
1923XXXXX-0.88BALCR
1924XXXXX0.42BALCR
1926XXXXX-0.80NYACR
1927XXXXX0.38NYACR
1928XXXXX-0.84NYACR
1929XXXXX0.02ATLBAT
TOTALXXXXX-2.34

Show WAR Records