Lookup Player 1927

Click here for Mark Koenig career

1927 Mark Koenig SS WAA

RankWAABAOBPPARbisRunsTm
+049+3.440.2850.3205676299NYA

1927 Mark Koenig SS WAR

RankWARoWARdWARPA
+090+2.21.51.5567

Post Season Mark Koenig SS WAA

Mark Koenig Post Season Games

RankWAABAOBPPARbisRunsTm
XXXXXNA0.2500.400511CHN
XXXXX-0.150.2170.2177085NYA
XXXXXNA0.3330.333300SFN
XXXXX-0.100.2240.2347896TOT

Mark Koenig 1927 SS

One day this will be a graph!

DateRankWAATeamID
19270515XXXXX0.59NYA
19270529XXXXX0.84NYA
19270612XXXXX1.22NYA
19270626XXXXX1.17NYA
19270710XXXXX1.10NYA
19270724+056+1.87NYA
19270807+074+1.37NYA
19270821+081+1.32NYA
19270904+047+3.05NYA
19270918+054+2.71NYA
19271002+051+3.27NYA