Search by Player Name
Lookup Minor Player 2008-2023

Luis Suarez 1944-1944

Luis Suarez full stats from retrosheet.org

YearRankWAATmPos
1944 XXXXX-0.04MINBAT
TOTALXXXXX-0.04

WAR Records

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon