Choose a Day

2024-07-10 18:10 COL Lineup

Rank is based upon current year WAA ( 2nd column ). 2Yr column shows last two year WAA average added to player total. This goes to 0 as a season progresses.

RankWAA2YrNamePosPA
XXXXX-1.14-0.01Ezequiel TovarRSS396
XXXXX-0.760.01Brendan RodgersR2B289
XXXXX0.320Ryan McMahonL3B388
XXXXX-0.89-0.20Elias DiazRC255
XXXXX0.85-0.14Brenton DoyleRDH357
XXXXX-0.20-0.19Jake CaveLRF174
XXXXX1.08-0.24Michael TogliaS1B173
XXXXX-1.070.36Nolan JonesLLF184
XXXXX0.08-0.03Sam HilliardLCF14
TOTAL-1.73-0.44TIER= -0.59

_

Home Baseball Handbook FooterMastodon