Choose a Day

2023-09-18 20:40 COL Lineup

Rank is based upon current year WAA ( 2nd column ). 2Yr column shows last two year WAA average added to player total. This goes to 0 as a season progresses.

RankWAA2YrNamePosPA
XXXXX-0.070Charlie BlackmonLRF365
XXXXX0.920Ezequiel TovarRSS565
XXXXX-0.980Kris BryantR1B302
XXXXX1.560Nolan JonesLLF367
XXXXX0.060Elehuris MonteroRDH261
XXXXX-0.500Elias DiazRC489
XXXXX0.650Ryan McMahonL3B592
XXXXX-0.580Brendan RodgersR2B134
XXXXX-1.030Brenton DoyleRCF382
TOTAL0.030.00TIER= -0.12

_

Home Baseball Handbook Footer